Home / Engineering / Bouwadvies / Programma van Eisen

Programma van Eisen

Bouwplan

Het Programma van Eisen (PvE) is het basisdocument dat de leidraad vormt voor alle betrokken partijen bij het ontwikkelen van een bouwplan.
Het omvat alle eisen met betrekking tot het project, waaronder de bouwvolume, het ambitieniveau, de installaties en het terrein.

In de programmafase worden beslissingen genomen die bepalend zijn voor de kosten en kwaliteit van uw project.

Programma van Eisen opstellen

In het PvE dienen de volgende onderwerpen te zijn opgenomen:

Vragen of vrijblijvende offerte

Voor specifieke vragen of een vrijblijvende offerte kunt u contact opnemen met Jansen Venneboer.

Back© Redbike Multimedia 2008