Home / Engineering / Constructieve veiligheid

Constructieve veiligheid bruggen
Constructieve veiligheid bruggen is een actueel thema in Nederland. Het VROM-rapport naar de constructieve veiligheid van bruggen en viaducten van oktober 2009 geeft aan, dat er bij de Nederlandse gemeenten nog veel te doen valt op het gebied van de veiligheid van bruggen en viaducten.

Voorbeelden van de problemen zijn ontbrekende bouwvergunningen, gebrekkig beheerbeleid, onvolledige archieven en in sommige gevallen zelfs het ontbreken van inspecties en/of regulier onderhoud. En dit terwijl de beheerder wel verantwoordelijk is voor de veiligheid van deze kunstwerken.

Het VROM-rapport handreiking constructieve veiligheid bestaande bruggen en viaducten geeft een eerste aanzet voor een praktische invulling voor een veiligheidsbeschouwing. Jansen Venneboer kan u snel weer een volledig actueel beeld geven van uw bruggen en viaducten, de benodigde inspecties conform de NEN normen 2767, 3140, etc. uitvoeren en vastleggen in uw beheerssysteem en u een prima beeld geven van de kosten die er in de komende periode gebudgetteerd moeten worden om die veiligheid te kunnen blijven garanderen!

Wij maken een volledige conditiemeting van het object en geven gedetailleerde en complete voorstellen om het beheer en onderhoud langdurig up to date te hebben.

Neem contact op met Jansen Venneboer voor een gesprek, zodat wij u kunnen helpen met het beheer en onderhoud van uw bruggen en viaducten!

Wilt u meer informatie over constructieve veiligheid bruggen, neem dan contact met ons op voor advies en een vrijblijvende prijsopgave.© Redbike Multimedia 2008