Home / Disclaimer

Disclaimer

Jansen Venneboer streeft ernaar om via deze website actuele en correcte informatie te verschaffen. Wij geven echter geen zekerheid of garantie voor de juistheid, actualiteit, volledigheid of beschikbaarheid van deze informatie. Jansen Venneboer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van deze website. Verwijzingen en links naar andere websites zijn alleen opgenomen als service aan gebruikers van deze website. De inhoud ervan staat niet onder controle van Jansen Venneboer.

Privacy© Redbike Multimedia 2008