Home / Inspectie / Inspectie
Inspectie kunstwerken

Inspectie waterkeringen, bruggen, sluizen, gemalen

Inspecties van civieltechnische kunstwerken is een van de kerncompetenties van Jansen Venneboer. In de loop der jaren hebben wij op het gebied van inspectie een brede expertise ogebouwd. Denk bij deze kunstwerken aan bruggen, waterkeringen, stuwen en sluizen, maar bijvoorbeeld ook inspectie van vijzel- en pompgemalen, vispassages en krooshekreinigers.

Duurzaam onderhoud tegen lage kosten

Wij verzorgen uiteenlopende inspecties, brengen onderhoudsadviezen uit en verwerken onze inspectie bevindingen in heldere, toegankelijke rapportages. Aan de hand van de inspectie rapportage kunnen beheerders concrete invulling geven aan duurzaam onderhoudsbeleid tegen de laagst mogelijke kosten.

Hoogwaardige kennis en praktische knowhow

Visuele inspectie kunstwerken

Technische inspectie kunstwerken

Nader onderzoek/specifieke technische inspectie

 

Bouwtechnisch advies

Naast de inspecties van civieltechnische kunstwerken kunnen wij eveneens voor u de terreinen en bouwkundige objecten behorend bij deze kunstwerken inspecteren. Denk bijvoorbeeld aan de bijgebouwen bij bruggen of sluizen of brugwachtershuisjes. Onze afdeling bouwadvies kan voor u conditiemetingen conform de NEN 2767 uitvoeren en meerjarenonderhoudsplannen samenstellen.

Wilt u meer informatie neem dan contact met ons op voor advies en een vrijblijvende prijsopgave. © Redbike Multimedia 2008