Home / Inspectie / APK-bruggen

APK-bruggen

Inspectie brug Ewijk

Periodieke inspecties

Jansen Venneboer voert algemene periodieke inspecties voor u uit aan bruggen.

Bij de periodieke inspectie aan het object wordt de veiligheid en de technische staat van de brug beoordeeld of deze in een zodanige staat verkeert, dat de brug aan de geldende normen, richtlijnen en wetten voldoet.

Veiligheid

Het veilig kunnen openen en sluiten van bruggen
Algemene eisen aan de constructie
Conditie landhoofden
Afwerking van de brug
Toegang en toegangsmiddelen
Brugleuningen
Ventilatie
Ontsnappingsvoorzieningen
Voorzieningen voor opvangen van vallende voorwerpen
Opstelling van veiligheidsvoorzieningen
Voegovergangen
Remmen en noodremmen
Bediening op afstand, regulier, lokaal of
        onderhoudsbediening
Visuele hulpmiddelen en zicht op beweegbare delen
Eisen aan de elektrische installatie (o.a. volgens NEN-1010
        en NEN-3140)

Werktuigbouwkundig en civiel

Machinerichtlijn 2006/42/EG
ARBO-besluit 1997
NEN-6787:2003.nl Het ontwerpen van beweegbare
        bruggen-Veiligheid
NEN-6786:2001.nl Het ontwerpen van de mechanisatie-
        uitrusting en de elektrische installatie

        toegangsmiddelen tot machines

Indien aanvullende onderzoeken benodigd zijn, dan kunnen wij deze ook verzorgen. Hierbij moet gedacht worden aan aandachtspunten op het gebied van conservering, aandrijving, remmingwerk en bediening/besturing.

Elektrotechnisch

NEN-3140:1998.nl Bedrijfsvoering van elektrische
        installaties.

Bij deze inspectie kunnen wij ook een thermografie uitvoeren op de installatie. Hierbij worden hittebeelden van de installatie in bedrijf gemaakt, waarbij overbelasting of slechte elektrische verbindingen kunnen worden opgespoord. Lees meer op thermografie.

Uit al deze inspecties/keuringen volgt een heldere eenduidige rapportage, waaruit naar voren komt welke zaken gewijzigd c.q. aangebracht moeten worden om het object aan de bovengenoemde (neem ik aan) normen te laten voldoen.

Wilt u meer weten over APK bruggen neem dan vrijblijvend contact met ons op.
Contactpersoon Paul Wijers,  

back© Redbike Multimedia 2008