Home / Inspectie / NEN 3140 inspectie

NEN 3140
Thermografie
Brandgevaar
Verkeerd gemonteerde kabels
Ontbrekende afscherming
Onjuiste kabelinvoer

NEN 3140 inspectie

Arbowet en NEN 3140

Hoe zit het nu met de wettelijke verplichting? De verplichtingen van de werkgever staan omschreven in de Arbeidsomstandighedenwet (artikel 3). Hierin staat samengevat:

Daar waar sprake is van een arbeidsverhouding moet de werkgever de veiligheid, de gezondheid en het welzijn zo goed mogelijk waarborgen.

De Arbeidsinspectie ziet toe op naleving van deze wet en past onder andere de NEN 3140 toe.
Verzekeringen (polisvoorwaarden)
Lokale overheid (vergunningen)
Certificatieschema (bijvoorbeeld VCA)

Gevolgen van defecten aan de elektrische installatie

Inspectie installaties

Rapportage NEN 3140

De bevindingen uit de inspectie worden overzichtelijk gerapporteerd en waar nodig verduidelijkt door middel van een fotobijlage. Tevens wordt er een risicoanalyse aan de bevindingen toegevoegd. De benodigde reparaties kunt u in eigen beheer uitvoeren. Op deze manier bent u verzekerd van een onafhankelijke inspectie.

Werkwijze Jansen Venneboer

Certificering

Jansen Venneboer is door DEKRA Certification gecertificeerd conform de "Criteria voor Toezicht". Deze criteria zijn door de arbeidsinspectie geaccepteerd voor het uitvoeren van de inspecties aan de laagspanningsinstallaties. Hierdoor bent u verzekerd van een onafhankelijk en deskundig onderzoek.

Voordelen inspectie

  • U houdt preventief toezicht op de veiligheid bij werken aan of met de elektrische installaties.
  • Met preventieve maatregelen kunt u voorkomen dat storingen of problemen het productie- of arbeidsproces stilleggen. Hierdoor voorkomt u onnodige kosten en ongemakken.
  • De inspectie past in een actief beleid, waarbij de zorg en aandacht voor veiligheid, gezondheid en welzijn van mensen centraal staan.

De inspectiespecialist

Wilt u meer informatie over een NEN 3140 inspectie, neem dan vrijblijvend contact© Redbike Multimedia 2008