Home / MVO-beleid / MVO-beleid
MVO-beleid

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen rust op een drietal pijlers: people, planet en profit. Het evenwicht tussen deze drie elementen is maatgevend voor de duurzame ontwikkeling van onze samenleving. Jansen Venneboer wil een eigen bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling en voert een actief MVO-beleid met als doel de balans tussen de drie elementen in de bedrijfsvoering te bevorderen.

People

  • Het regelmatig informeren van medewerkers over beleid, doelstellingen en behaalde resultaten ter bevordering van teamgeest, motivatie, focus op resultaten en veiligheids- en kwaliteitsbewustzijn.

Planet

  • Het zodanig inrichten van processen en faciliteiten dat het energieverbruik en de belasting van het milieu zo laag mogelijk zijn en waar mogelijk dit nog verder terug te dringen.
  • Het bevorderen van het gebruik van duurzame materialen bij productontwikkeling of de inrichting van bedrijfsruimten.
  • Het bevorderen van het energiebewustzijn van medewerkers.

Profit

  • Het voeren van een winstgevende bedrijfsvoering die ons bestaan zeker stelt.
  • Het ontwikkelen en produceren van duurzame producten die voldoen aan de eisen, wensen en verwachtingen van onze klanten en die voldoen aan de wettelijke regelingen die op deze producten rusten.
  • Het opbouwen van een vaste relatie met onze klanten door als partner te fungeren, en door kwalitatief goede en duurzame producten en services te leveren binnen de gemaakte termijnen.
  • Het continue streven naar verbetering waar blijkt dat zaken beter kunnen en waar nieuwe ontwikkelingen in de markt en de technologie dit wenselijk/mogelijk maken.


© Redbike Multimedia 2008