Home / MVO-beleid / CO2-prestatieladder

CO2-prestatieladder

Duurzame partner

Jansen Venneboer streeft er naar om een duurzame partner te zijn voor zowel haar opdrachtgevers, maar ook als deel van de samenleving. Certificering op de CO2-prestatieladder van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) is een middel om de bewustwording in het bedrijf te vergroten en om gerichte maatregelen op te zetten die bijdragen aan een lagere CO2-emissie.

Jansen Venneboer is gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-prestatieladder. Er worden stappen ondernomen om de certificering op het hoogste niveau (niveau 5) te realiseren. Dit wordt in combinatie gedaan met certificering voor de NEN-EN-ISO 14001. Het certificaat van de certificering op niveau 3 is te downloaden.

Samen met Sita onderneemt Jansen Venneboer stappen om het afvalmanagement beter af te stemmen. Het streven is om dit zo milieuvriendelijk te maken en om te zorgen voor vermindering van de CO2-uitstoot. SITA houdt de afvalstroom nauwkeurig bij en registreert per bedrijf de gerealiseerde reductie van de CO2-emissie. Zie bijgevoegd het CO2-certificaat duurzaam afvalmanagement.

Informatie omtrent de CO2-emissie per jaar van Jansen Venneboer kan gevonden worden via selectie van het desbetreffende jaartal.

2010

2011

2012

2013

Rapportage over 2014

Inzicht

Om tot CO2-reductie te komen binnen een organisatie is het noodzakelijk om te weten hoeveel CO2-uitstoot er gerealiseerd wordt.
De totale CO2-uitstoot in 2014 van Jansen Venneboer bedroeg 495,70 ton CO2 binnen scope 1, 2 en 3.

In het document CO2-emissie-inventarisatie (3.A.1) wordt de emissie nader beschouwd.

CO2-reductie

In het document CO2-reductiedoelstellingen (2.B.1 en 3.B.1) worden de mogelijkheden en de doelstellingen omtrent de CO2-reductie beschreven.

In het Energiemanagementprogramma (3.B.2) wordt het beleid voor de komende jaren beschreven.

Transparantie

Jansen Venneboer wil graag transparant zijn over het energieverbruik van de organisatie, energieverbruik tijdens projecten en over de maatregelen die worden ondernomen om de CO2-uitstoot terug te brengen. Communicatie vindt plaats via diverse media, zoals de website, intranet, Twitter, maar ook tijdens personeelsbijeenkomsten. Zie voor de exacte invulling van deze eis het communicatieplan2-uitstoot te reduceren. Hiervoor kan contact worden opgenomen met Contactpersoon Klaas Huisman, +31 (6) 10 31 47 78 .

Deelname aan initiatieven

Het doel van de CO2-prestatieladder is om de CO2-uitstoot te reduceren van alle deelnemende bedrijven. Deze invalshoek gaat echter verder en probeert door initiatieven te stimuleren bedrijven zover te krijgen, dat ze in de sector of keten samenwerkingsverbanden aan gaan die te maken hebben met CO2-reductie.
Jansen Venneboer neemt hiervoor ook actief deel aan een aantal initiatieven. Zo treden we regelmatig in overleg met de gemeente over de verduurzaming van het industrieterrein "de Enk" en over de mogelijkheden van alternatieve energiebronnen. Het document keteninitiatieven CO2-prestatieladder (2.D.1) beschrijft de deelname van Jansen Venneboer aan deze initiatieven.© Redbike Multimedia 2008