Home / Onderhoud / Onderhoud

Onderhoud kunstwerken


Ons storingsnummer: 06 22 97 51 98
(24 uur per dag/7 dagen per week)

Duurzaam en kosteneffectief onderhoudsbeleid

Economische levensduur verlengen

Wij zijn ervan overtuigd dat preventief, planmatig en deskundig onderhoud en beheer van civieltechnische kunstwerken en installaties op termijn winst oplevert. Deze winst vertaalt zich niet alleen in een langere economische levensduur van kunstwerken, maar ook in de borging van de betrouwbare werking ervan. 

Inventarisatie kunstwerken

Vertrekpunt in onze dienstverlening is gedegen advisering. Een duurzaam onderhoudsbeleid tegen de laagst mogelijke kosten begint bij een grondige inventarisatie en inspectie van de kunstwerken. Voor meer informatie ga naar inspecties.

Onderhoudsplannen en explotatiebegrotingen

Onderhoudshandboek

Centraal staat ons onderhoudshandboek. Dit is een bundeling van werkervaring, opleiding, kennis en input van gecertificeerde leveranciers. Het handboek stelt onze adviseurs in staat om na een bezoek aan een kunstwerk een overzichtelijk onderhouds- en controlerapport samen te stellen met een decompositie op installatieniveau. 

Storingsdienst

Voor optimale ondersteuning van onze klanten is Jansen Venneboer 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar voor assistentie in geval van calamiteiten. 

(Ons storingsnummer: 06 22 97 51 98)

Wilt u meer informatie neem dan contact met ons op voor advies en een vrijblijvende prijsopgave.

Renovatie kunstwerken

Tot de dienstverlening van Jansen Venneboer behoort ook de renovatie of restauratie van authentieke kunstwerken die in slechte staat verkeren of waarvan de veiligheid of bedrijfszekerheid op termijn niet meer te garanderen is. Als gevolg van veranderde wetgeving voldoen kunstwerken vaak niet meer aan de huidige normen voor nieuwbouw. Jansen Venneboer heeft de kennis in huis om deze vraagstukken voor u op te lossen. © Redbike Multimedia 2008