Home / Waterbouw / Waterbouw

Waterbouw


Waterbouw is een belangrijk vakgebied en is in ons land sinds mensenheugenis onderwerp van voortdurende zorg en aandacht van overheid, provincies, gemeenten en waterschappen.

Klimaatverandering

Ook de komende decenia zal waterbeheersing en veiligheid de volle aandacht blijven vragen. Denk hierbij maar aan klimaatverandering, de versnelde zeespiegelstijging, een hogere piekafvoer van rivieren, maar ook perioden van water vasthouden om verdroging te voorkomen.

Waterhuishouding

Jansen Venneboer is specialist in de waterbeheersing en staat u graag bij met ontwerp, engineering en advies voor uw waterhuishouding en de ontwikkeling van uw waterbouwkundige kunstwerken. Met gebruikmaking van de nieuwste technologie en met aandacht voor het landschappelijk silhouet en de problematiek rond vismigratie.© Redbike Multimedia 2008