Home / Waterbouw / Meyberg-vispassage

Meyberg-vispassage: Vriendelijk voor vis
Kunstwerken in de Nederlandse waterwegen vormen vaak een obstakel voor vismigratie. Paai- en opgroeigebieden zijn hierdoor niet meer bereikbaar en het leefgebied van vissen wordt verkleind. Overheden en waterschappen ondersteunen initiatieven die de versnippering van watersystemen tegengaan en die vismigratie bevorderen. Hiervoor worden o.a. vispassages of vistrappen toegepast.

In samenwerking met advies- en ingenieursbureau Tauw ontwikkelde Jansen Venneboer een even ingenieuze als betaalbare oplossing voor het vispasseerbaar maken van stuwen en gemalen: de Meyberg-vispassage of vistrap 

Vistrap van kunststof

Deze onderhoudsvriendelijke kunststof vistrap bestaat uit een aantal kamers die met elkaar zijn verbonden via om en om geplaatste doorzwemvensters. Op de bodem van de kamers is een verruwing aangebracht. Doordat de stroomsnelheid in de vispassage laag blijft, kunnen de vissen gemakkelijk hun weg stroomopwaarts vinden.

Download onze productleaflet Meyberg-vispassage of onze prijslijst.

Vismigratie, meting effectiviteit

Waterschap Rivierenland meet de effectiviteit ten aanzien van vismigratie. Dat gebeurt door een fuik achter een vistrap te plaatsen en de vissen te tellen. In drie weken tijd werden 1564 vissen geteld, die de Meyberg-vispassage waren gepasseerd.© Redbike Multimedia 2008