Home / Waterbouw / Stuwen

Stuwen: Ontwerp, bouw, inspectie, onderhoud, beheer

Stuwen zijn onmisbare instrumenten om de sterk wisselende waterniveaus in het Nederlandse stroomstelsel te reguleren. Door effectieve regeling van de stand van de stuwklep of - schuif kan het waterpeil op elk gewenst niveau worden gebracht en gehouden.

Download onze productleaflet Stuwen

Lees ook meer over onze Meyberg-vispassage

Inspectie stuwen

Tijdens een inspectie beoordelen wij de staat van onderhoud van een of meerdere stuwen in een beheergebied. Deze inspectie is gericht op het vaststellen van schades en het inschatten van benodigd periodiek onderhoud. Wij richten ons met name op onderhoudsgevoelige onderdelen, zoals conservering, corrosiegevoelige onderdelen en aandrijvingen.

Onderhoud stuwen

Jansen Venneboer kan voor u renovatie, reparaties en onderhoud verzorgen van stuwen die in slechte staat verkeren of waarvan de veiligheid of bedrijfszekerheid (op termijn) niet meer te garanderen is.

Periodiek en deskundig onderhoud zijn nodig voor een lange levensduur van stuwen. Door onze brede kennis van ontwerp, inspectie en onderhoud kunnen we de goede werking van uw stuwen voor lange tijd garanderen door middel van een onderhoudscontract.

Voor optimale ondersteuning zijn wij 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar voor ondersteuning in geval van storingen. Door de sterke betrokkenheid van onze servicemonteurs kunnen wij u  snel en accuraat van dienst zijn.

Ons storingsnummer: 0570 51 98 50

(24 uur per dag/7 dagen per week)© Redbike Multimedia 2008